87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

Science lab forsøg - Stråling i hverdagen

Tilbud fra Skole-astronauterne

Stråling forekommer mange steder i vores hverdag Både som naturligt forekommende stråling fra rummet og jordskorpen og som menneskeskabte stråling fra radiobølger og mikrobølger. Hvad er stråling for noget og hvordan påvirker det os? Læs mere længere nede på siden.

Aldersgrænse
For alle unge.
Tilmelding ikke nødvendig

Beskrivelse

Stråling i hverdagen (fysik og biologi)

Stråling forekommer mange steder i vores hverdag Både som naturligt forekommende stråling fra rummet og jordskorpen og som menneskeskabte stråling fra radiobølger og mikrobølger.

Hvad er stråling for noget og hvordan påvirker det os?

1. Opgaver til Bussen:

a. Sandt eller falsk? En række udsagn om stråling (se bilag 1)

2. Velkomst og introduktion til dagen

3. Introduktion til Strålingstyper

a. Demomstrationsforsøg1: Hvad skal der til for at stoppe forskellige strålingstyper?
b. Demonstrationsforsøg 2: Hvilke strålingstyper kan afbøjes i magnetfelter?
c. Teori om strålingstyper

4. Forsøgene

a. Elevforsøg 1: Er mineralsaltet Seltin radioaktivt?
b. Elevforsøg 2: Halveringstykkelse for gammastråling i vand/spegepølse/…

5. Efterbehandling af forsøgene

6. Biologisk diskussion og perspektivering: Hvordan kan for meget stråling fra bl.a. solen fører til udvikling af kræft? Og hvorfor kan man så også benytte stråling til at kurerer kræft?

Teori: DNA og cellernes omkodning fra DNA til Protein samt hvordan mutationer påvirker denne proces. udvikling af kræft hvad sker der egentlig?

Eksperiment: UV bestråling af bananer. Bananer kan behandles med forskellige typer af solbeskyttelse for derefter at blive udsat for en uv kilde. – effekten bliver tydelig en til to dage efter, derfor er eksperimentet velegnet til at tage med tilbage til videre efterbehandling på skolen.

Forlængelser:
Undersøge andre typer solbeskyttelse på effekten.

Undersøge hvordan varigheden af UV belysningen påvirker effekten.

Undersøge hvordan forskellige typer lys påvirker effekten.

Relevante links

Stråling - Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

Tre slags ioniserende stråling alfa, beta og gamma | VG3 (virtuelgalathea3.dk)

Tjernobyl: Vi kender stadig ikke rigtig de helbredsmæssige risici ved en atomulykke (videnskab.dk)

https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Helbredseffekter/WHOs-vurdering

Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer risikoen ved at udsætte mennesker for stråling fra radio- og mikrobølger til at være i kategorien 2B: Muligvis kræftfremkaldende.

https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Radon

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Herfra siver den ind i bl.a. boliger, hvilket øger risikoen for lungekræft. Det er dog i de fleste tilfælde nemt selv at nedbringe radonniveauet i din bolig.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/bananer-og-maelk-er-radioaktive

Bananer og mælk er radioaktive

https://science.ku.dk/oplev-science/gymnasiet/hjemmeoevelser/hoe02/oevelseshaefte/antioxidanter/a1vejl.pdf

Brunfarvning og antioxidanter

Bilag 1 – Eksingempel på Busøvelser til stråling

Diskuter med sidemanden om hvert af følgende udsagn er Sandt eller falsk

1. Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden, og herfra siver den ind i boliger, hvilket øger risikoen for lungekræft.

2. Ved alfastråling udsendes en partikel med kort rækkevidde i luft

3. Sundhedsstyrelsen anbefaler at man aldrig går i solarium, hvis man er under 18 år

4. Strålingen fra solarier indeholder skadelige alfapartikler

5. Verdenssundhedsorganisationen WHO afviser at stråling fra radio- og mikrobølger (mobiltelefoner) kan være kræftfremkaldende

6. Frankrigs præsident Macron vil bygge tre nye store atomkraftværker

(Følgende spm. afhænger af om emnet allerede er gennemgået)

7. En alfapartikel er det samme som en proton

8. En betapartikel er det samme som en elektron

9. Ved røntgenstråling og gammastråling udsendes betapartikler

[Klik her for at booke en temadag - skriv "Stråling i hverdagen" i emnefeltet]

Forløbet afholdes af og foregår på Grenaa Gymnasium

Grenaa gym

 


Andre hold i samme kategori