87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen lovgrundlag

Heltidsundervisningen i Syddjurs Ungdomsskole er et alternativ skoletilbud, som Syddjurs Kommune kan tilbyde de børn, der på 7., 8., 9. og eventuelt 10. klassetrin har behov for et undervisningstilbud, der har en anden struktur og dagligdag, end den der tilbydes i folkeskolerne. Heltidsundervisningen er etableret i henhold til lov om ungdomsskoler.

Hvor ligger heltidsundervisningen?

Heltidsundervisningen er fysisk placeret i ungdomsskoledistrikt Kolind/Ryomgård, i lokalerne på Maarupvej 3 i Kolind.

Heltidsundervisningen i Syddjurs Ungdomsskole

Målgruppen er unge med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige problemstillinger, som betyder, at de ikke kan trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningsformen i folkeskolen eller i andre skoleformer.

Heltidsundervisningen er et tilbud til unge, hvis faglige og/eller personlige udvikling gør, at de har behov for alternativ pædagogisk tilrettelagte undervisnings-, udviklings- og praktikforløb. Vi arbejder målrettet med at hjælpe de unge til at kunne vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse. Det kræver ofte en forebyggelsesindsats, der lægger vægt på det faglige, personlige og sociale.

 

Undervisningen er både boglig og praktisk. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og indlæringsevne. Undervisningen foregår som regel på små hold med 4-6 elever.Målet er at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for vores unge. Vores tilgang er helhedsorienteret, ressourceorienteret og anerkendende. 

 

Det betyder at vi tilrettelægger skoledagen, så der er tid til arbejde med overkommelige opgaver, tid til hygge, omsorg og nærvær.Vi tager udgangspunkt i relationen, omsorg, inddragelse, samhandling og konsekvente reaktioner.Vi har faste rammer, med en synlig struktur i hverdagen. Få men gennemgående voksne og en god kontakt til og inddragelse af de unges familier.

 

Uddybbende information om Heltidsundervisningen kan fås ved henvendelse til

Ungdomsskoleleder

Kasper Knudsen

Mobil: 29743831

Mail: kkn@syddjurs.dk