87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

Takster, åbningstider, ind- og udmelding

Åbningstider, ferier m.m.

Ungdomsskolehusene i Syddjurs Kommune følger som udgangspunkt skolernes ferieplan. 

Åbningstiden varierer fra klub til klub, men som udgangspunkt er der åbent mandag til fredag fra kl. 14.00 til kl. 17.30. Visse klubber åbner tidligere for at tilgodese de skoler, hvor børnene har tidligere fri.

Der afholdes jævnligt aften- og weekendaktiviteter i ferier og på helligdage. Disse bliver tilbudt lokalt i klubberne og/eller her på ungdomsskolens hjemmeside.

Juniorklub i sommerferien 2023

I skolernes sommerferie vil juniorklubtilbuddet se ud som følgende:

Uge 26: Åbent i de lokale ungdomsskolehuse 8.00 – 16.00

Uge 27: Åbent i Rønde ungdomsskolehus 8.00 – 16.00. Ugen kalder vi for 

”Glad sommer” og er for alle klubbørn i Syddjurs kommune. Man sørger selv for transport til og fra Rønde

Uge 28-29: I disse 2 uger har vi lukket. Vores erfaring er, at ganske få børn benytter vores tilbud i disse uger. Hvis der er et meget presserende behov for pasning i disse uger, kan man rette henvendelse til #Ungsyddjurs. 

Uge 30-31: ”Glad sommer i Rønde ungdomsskolehus 8.00 – 16.00

Uge 32: Sommerkoloni i Sæby mandag den 7. august til torsdag den 10. august. Fredag den 11. august har vi lukket. Der er ikke åbent i ungdomsskolehusene i denne uge.

Det kræver en tilmelding at deltage i ovennævnte. Info herom kommer i maj måned.

Ind- og udmelding

Indmelding i juniorklubben kan ske via den digitale pladsanvisning eller via denne hjemmeside. Det er kun muligt at indmelde pr. den 1. i en måned.
Udmelding kan ske via den digitale pladsanvisning eller ved at kontakte Ungsyddjurs direkte på 87535760 mellem 08:00 og 15:00 på hverdage eller ung@syddjurs.dk. Ved udmelding af eftermiddagsklub er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned

Den Digitale Pladsanvisning. 

Overgangen fra SFO til Juniorklub

#Ungsyddjurs tilbyder igen børn i 3. klasse en klubordning i kommunens juniorklubber under #Ungsyddjurs. I år åbner Juniorklubberne op d. 11. april grundet påske. Juniorklubberne er lukkede d. 3. - 4. - 5. april 

Klubberne er et fritidstilbud i et trygt miljø, hvor vores medarbejdere er med til at give børnene et meningsfuldt fritidsliv. Børnene vil møde klubber med masser af aktiviteter, spændende projekter, oplevelser i og udenfor ungdomsskolehusene og mulighed for deltagelse i kolonier i skolernes ferier. 

#Ungsyddjurs arbejder efter en mediestrategi, hvor vi i klubbernes åbningstid giver plads til andet end skærmtid. Det betyder, at børnene ikke har mulighed for, at benytte Ipads og mobiler i tidsrummet 14.00 – 16.00 medmindre det er en voksenstyret aktivitetet og har et pædagogisk sigte. Vi vil i stedet give børnene oplevelser med klubaktiviteter, herunder kreative- og bevægelsesmæssige aktiviteter.

Da juniorklubberne ikke er en pasningsordning, men et fritidstilbud, vil der ikke være fremmødekontrol. Børnene er ældre og mere selvhjulpne, og derfor er juniorklubtilbuddet noget anderledes. 

Hvordan dagligdagen fungerer i juniorklubberne, kan du få at vide ved at deltage i informationsmøder eller ved at kontakte de ansatte pædagoger.