87 53 57 601 // ung@syddjurs.dk

Takster, åbningstider, ind- og udmelding

Åbningstider, ferier m.m.

Ungdomsskolehusene i Syddjurs Kommune følger som udgangspunkt skolernes ferieplan. 

Åbningstiden varierer fra klub til klub, men som udgangspunkt er der åbent mandag til fredag fra kl. 14.00 til kl. 17.30. Visse klubber åbner tidligere for at tilgodese de skoler, hvor børnene har tidligere fri.

Der afholdes jævnligt aften- og weekendaktiviteter i ferier og på helligdage. Disse bliver tilbudt lokalt i klubberne og/eller her på ungdomsskolens hjemmeside.

Juniorklub i sommerferien 2024

I skolernes sommerferie vil juniorklubtilbuddet se ud som følgende:

Uge 27: Åbent 8.00 – 16.00 - Vi slår klubber sammen og styrker bemandingen og dermed kvaliteten for programmet for ugen. Tilmelding kommer ud 1. marts 2024.

Hornslet

Mørke og Ådalen 

Thorsager, Ryomgård, Kolind

Ebeltoft og Rosmus 

Rønde og Mols

*Den markerede klub er ”værtsklubben”. Børnene afleveres og afhentes der. 

Uge 28: Åbent i Mørke ungdomsskolehus 8.00 – 16.00. Ugen kalder vi for ”Glad sommer” og er for alle klubbørn i Syddjurs kommune. Man sørger selv for transport til og fra Mørke - Der vil være fede workshops i løbet af ugen. Tilmelding kommer 1. marts 2024.

Uge 29-30: I disse 2 uger har vi lukket. Vores erfaring er, at ganske få børn benytter vores tilbud i disse uger. Hvis der er et meget presserende behov for pasning i disse uger, kan man rette henvendelse til #Ungsyddjurs. 

Uge 31: ”Glad sommer i Mørke ungdomsskolehus 8.00 – 16.00

Uge 32: Sommerkoloni i Himmerlandsgården mandag den 5. august til torsdag den 8. august 2024. Fredag den 9. august har vi lukket. Der er ikke åbent i ungdomsskolehusene i denne uge.

Det kræver en tilmelding at deltage i ovennævnte. Info herom kommer 1. marts 2024.

Ind- og udmelding

Indmelding i juniorklubben kan ske via den digitale pladsanvisning eller via denne hjemmeside. Det er kun muligt at indmelde pr. den 1. i en måned.
Udmelding kan ske via den digitale pladsanvisning eller ved at kontakte Ungsyddjurs direkte på 87535760 mellem 08:00 og 15:00 på hverdage eller ung@syddjurs.dk. Ved udmelding af eftermiddagsklub er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned

Den Digitale Pladsanvisning. 

Overgangen fra SFO til Juniorklub

#Ungsyddjurs tilbyder igen børn i 3. klasse en klubordning i kommunens juniorklubber under #Ungsyddjurs. I år åbner Juniorklubberne op d. 2. april 2024. 

Klubberne er et fritidstilbud i et trygt miljø, hvor vores medarbejdere er med til at give børnene et meningsfuldt fritidsliv. Børnene vil møde klubber med masser af aktiviteter, spændende projekter, oplevelser i og udenfor ungdomsskolehusene og mulighed for deltagelse i kolonier i skolernes ferier. 

#Ungsyddjurs arbejder efter en mediestrategi, hvor vi i klubbernes åbningstid giver plads til andet end skærmtid. Det betyder, at børnene ikke har mulighed for, at benytte Ipads og mobiler i tidsrummet 14.00 – 16.00 medmindre det er en voksenstyret aktivitetet og har et pædagogisk sigte. Vi vil i stedet give børnene oplevelser med klubaktiviteter, herunder kreative- og bevægelsesmæssige aktiviteter.

Da juniorklubberne ikke er en pasningsordning, men et fritidstilbud, vil der ikke være fremmødekontrol. Børnene er ældre og mere selvhjulpne, og derfor er juniorklubtilbuddet noget anderledes. 

Hvordan dagligdagen fungerer i juniorklubberne, kan du få at vide ved at deltage i informationsmøder eller ved at kontakte de ansatte pædagoger. Gå til kontakter for at finde personalet frem.