87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

Demorådet

DemoRådet er et ungeråd i Syddjurs kommune, som har til formål at varetage de unges interesser i kommunale sammenhænge. Rådet består af 12 engagerede unge når der er fyldt op, som mødes en gang om ugen i Rønde. Her diskuterer vi aktuelle temaer med relevans for unge og varetager deres interesser

Der er valg til DemoRådet hvert år i september, hvor alle unge i Syddjurs Kommune mellem 13-25 år kan møde op for at stemme eller stille op til rådet. Datoen for valget bliver offentliggjort på DemoRådets Facebookside senest 14 dage inden valget. 

Har du yderligere spørgsmål til DemoRådet er du velkommen til at kontakte os på Facebook, eller skrive en mail til ungeraadetsyddjurs@gmail.com