87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

Knallert kørekort

Populært

OBS! Vær sikker på at den email og det telefonnummer du tilmelder dig med, er gyldige, da det er via dem du vil blive kontaktet angående holdstart. Læs desuden beskrivelsen af undervisningen længere nede på siden.

Medarbejder
Sven Blauenfeldt Leonhard
Aldersgrænse
For alle unge.
Pris
650 kr.
Antal ledige pladser
Der er 39 pladser tilbage.

Beskrivelse

INFO vedr. hold der afvikles i skoleåret 2021/2022:
Der undervises både til den teoretiske og praktiske prøve. Du får også tilbudt obligatorisk færdselsrelateret førstehjælp (dette skal muligvis erhverves inden selve knallertkurset starter. Du vil få besked herom ca. 10-14 dage før start). Du kan godt gå op til teoretisk og praktisk prøve inden du fylder 15 år. Du får dog først udstedt kortet den dag du fylder 15 år.

Fra 1. oktober 2016 er det blevet muligt at erhverve knallertkørekort når du er fyldt 15 år.
Pga. forventet mange tilmeldinger, må det påregnes, at vi ikke kan opfylde at kørekortet kan bllive klar til alle inden fødselsdagen.

Ved første mødegang vil du få udleveret materialer og gennemgået vilkårene for knallertkurset, og vi beder dig medbringe dine kalenderaftaler-, sygesikringsbevis samt gyldigt førstehjælpsbevis (hvis du i forvejen har dette). Plan for undervisning, køretider og prøver færdig-tilrettelægges de første undervisningsgange sammen med eleverne. Teoriundervisning, kørsel samt teori og praktisk prøve finder sted i Rønde Ungdomsskolehus/Rønde Skole.

Kurset består af 14 timers teori + 16 timers kørsel + 8 timers førstehjælp.

Du må som udgangspunkt max have et fravær på ialt 3,5 time

PRIS: Kortet koster 650 kr.

Prisen indeholder:
- Undervisningsgebyr
- Lån af materialer
- Lån af knallert
- Obligatorisk færdselsrelateret førstehjælpskursus

TILMELDING OG STARTDATO:
Holdet/kurset oprettes løbende gennem hele sæsonen, under forudsætning af, at tilslutningen er stor nok - minimum 10 elever. Du  vil ca. 10-14 dage inden kursusstart pr mail modtage et mødebrev med startdatoer for kurset, som vi tilbyder dig.

Passer kurset ikke med dine planer, giver du os besked og vi giver dig så tilbud om et senere kursus. .

Vi anbefaler at tilmelde dig mindst 3 mdr. før du skal bruge kortet, da der i perioder kan forekomme længere ventetid

OBS: Holddannelse vil i videst muligt omfang ske ved valg af de ældste elever - og i forhold tilmeldingsdato.
Husk ved tilmelding at tjekke din profil, så alle data incl. email er korrekte !! 

FORSIKRING:
I forbindelse med knallertkursus, er eleverne ikke forsikret for evt. personskader, som kan opstå, hvis de kører galt med knallerten under undervisningen. 

Kommunen har alene tegnet ansvarsforsikring for knallerterne, som dækker hvis der sker skade på andre trafikanter eller deres ting. 

Det anbefales, at I som forældre sørger for at tegne en ulykkesforsikring for jeres barn, således at der er mulighed for at få erstatning i tilfælde af at barnet kommer til skade og får et varigt mén. Det er ikke nok med en indboforsikring, denne dækker alene skade på ting.

KONTAKT:
Sven Leonhard, tlf. 87535444 (ml 9.00 - 16.00)  / Email: svle@syddjurs.dk

Medarbejder

Sven Blauenfeldt Leonhard


Andre hold i samme kategori