87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

Demokrati på skemaet

Tilbud fra Skole-astronauterne

Valgretskommissionen understreger i betænkningen fra 2011, at demokrati ikke kun er en styreform, men en livsform, og at det er nødvendigt og vigtigt at fremtidssikre demokratiet for kommende genrationer. Læs mere længere nede på siden.

Aldersgrænse
For alle unge.
Tilmelding ikke nødvendig

Beskrivelse

Valgretskommissionen understreger i betænkningen fra 2011, at demokrati ikke kun er en styreform, men en livsform, og at det er nødvendigt og vigtigt at fremtidssikre demokratiet for kommende genrationer.

Det er derfor centralt at demokratiet ikke blot ses som noget der udspiller sig på en national arena i København, men at inddragelsen af borgerne sker lokalt. Samtidig er det vigtigt, at der fokuseres på at gøre demokratiet nærværende for de kommende generationer af deltagende borgere – vi skal have fat i de unge, og involvere dem i nærdemokratiet og i demokratiske processer generelt.

Da Syddjurs Kommune afholdt konference om det gode ungdomsliv i efteråret 2019, kom det frem at  inspiration og værktøjer til at lave motiverende og interessante forløb om demokrati og demokratiske processer efterspørges , så elevernes interesse for demokrati højnes. Interessen er vigtigt for at få unge involveret i foreninger, frivilligt arbejde interesse organisationer bestyrelser mv.

#ungsyddjurs, skole-astronauterne ønsker med dette forløb i tæt samspil med Folkeskolerne i Syddjurs at sætte demokrati på skoleskemaet. Projektet kan formidle konkrete værktøjer og metoder til de unge som kan omsættes i praksis. Et undervisningsforløb som kan være med til at give de unge en naturlig tilgang til at være en aktiv medborger og derigennem styrke og sikre de små lokalsamfund og de demokratiske processer fremadrettet.

Vi forestiller os et basis undervisningsforløb af 4 – 6  timers varighed, med 1 -2 deltagende undervisere.

Forløbet vil blive opdelt i forskellige underforløb herunder

  • Oplæg med lokale politikere eller udvalgte fra græsrodsorganisationer
  • Case baseret gruppearbejde om konkrete og hverdagsrelaterede cases
  • Introduktion til retoriske værktøjer og brug / misbrug af disse
  • Holdningsøvelser og meget andet.

Forløbet kan planlægges med klassens lærere udfra emner der arbejdes med, eller aktuelle emner.

[Klik her for at booke en temadag - skriv "Demokrati på skemaet" i emnefeltet]


Andre hold i samme kategori