Ungsyddjurs_logo-04

Klubber

Info om tilbud

Aktiviteterne i vores 10 ungdomsskolehuse bliver et mix af fag- og undervisningstilbud, projektforløb, værkstedsforløb, klubaktiviteter samt fysiske og kreative aktiviteter.


Aktiviteter og fag- og undervisningstilbud bliver realiseret hen over året efter børnene og de unges egne ønsker og behov.

Ungdomsskolehusene skal have karakter af omstillingsparathed og handlekraft, der giver brugerne en oplevelse af, at det er her tingene sker, og nye idéer hurtigt bliver til virkelighed.


Rent fysisk vil der være tale om aktivitetstilbud i ungdomsskolens nuværende lokaler, men det må også kunne forventes, at der vil blive endnu mere brug for at kunne benytte folkeskolernes faglokaler m.m., især i eftermiddagstimerne.

Ungdomsskolen vil fortsat indeholde et pædagogisk tilbud, som understøtter børn og unges sociale og personlige udvikling. Dette vil være i form af et eftermiddags- og aften klubmiljø, hvor børn og unge kan "hænge ud", tale fortroligt med en voksen og danne relationer i et positivt fællesskab.


Ligeledes vil Syddjurs Ungdomsskole stadig have stort fokus på forebyggelse og tværgående SSP-samarbejde, som ligeledes vil indgå som en naturlig del af husenes dagligdag.

Åbningstiden i ungdomsskolehusene

Mandag til fredag fra kl. 14.00 - 17.30 i 42 uger om året. - Med enkelte afvigelser i nogle huse.


Herudover vil der være 2 åbningsaftener om ugen i 40 uger fra kl. 18.00 - 21.00, som de enkelte ungdomsskolehuse selv planlægger (check dit lokale ungdomsskolehus i menuen til højre).


Ungdomsskolehusene følger som udgangspunkt skolernes ferieplan (tilpasses desuden lokale forhold).

Ungdomsskolehusenes faste åbningstid vil blive suppleret med weekend- og ferieaktiviteter, arrangementer på tværs af husene og udvidet samarbejde med folkeskolen, det lokale foreningsliv, billedskole og musikskole.

Målgruppernes adgang til ungdomsskolehusene

4. - 6. klasse mandag til fredag fra kl. 14.00 - 17.30 samt enkelte aftener, ferier og weekends.

7. klasse til 18 år mandag til fredag fra kl. 14.00 - 21.00 samt ferier og weekends.

Stolt sponsor af

Vi sponsorerer