87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

Forventningsafstemninger

For at alle kan få det maksimale ud af undervisningsforløbene er det vigtigt at rollerne er stemt af.

Vi leverer undervisning af passionerede og specialiserede undervisere, der brænder for deres områder.

Eleverne kan godt komme til at opleve undervisning der i form og metode er anderledes, end det de præsenteres for til hverdag, og skal derfor forberedes på det. 

Derfor er det vigtigt at de lærere der normalt er på klassen, sikrer en ramme, så underviserne kan formidle det materiale der skal præsenteres for eleverne.

Der skal være deltagende lærer samme med klassen hele forløbet, også på ture og overnatninger. 

Det er skolens ansvar at sikre dette.