87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

Samarbejde med eksterne

Skole-astronauterne i Syddjurs Ungdomsskole er en understøttende indsats, som Syddjurs Ungdomsskole har udviklet og igangsat for at kunne tilbyde en lang vifte af undervisnings-, trivsels- og udviklings forløb tilfolkeskolerne i Syddjurs Kommune.

 

 

Samarbejde med Viden Djurs

I samarbejde med Viden Djurs tilbydes følgende fagdage (Se side 33 i skoleastronauternes katalog ved at klikke her) som typisk vil foregå i tidsrummet mellem 8.00 og  14.30.

Booking og lokation af undervisningen aftales individuelt med Skole-astronauterne, Syddjurs Ungdomsskole.

Vid Erhvervsuddannelser ønsker at imødekomme Syddjurs Kommunes ambition om et tættere samarbejde mellem erhvervsskolerne på Djursland og grundskolerne i Syddjurs Kommune. Vid Erhvervsuddannelser har i den anledning skitseret en række overordnede aktiviteter, der hver især kan medvirke til regeringens mål om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Det er i den forbindelse et kerneområde for Vid Erhvervsuddannelser, at der også tilbydes aktiviteter til alle unge, så den unges uddannelsesvalg kommer til at bero på et oplyst grundlag. Herunder er det Vid Erhvervsuddannelsers vurdering, at de uafklarede gymnasieegnede uddannelsesparate unge er en særlig vigtig målgruppe i forhold til valg af gymnasie-erhvervsuddannelse.

[Læs mere om Viden Djurs her]
 Samarbejde med Syddjurs Gymnasium

Rønde-Gym-210x136

Midt i Syddjurs Kommune ligger Syddjurs Gymnasium, det betyder at der gives de bedste muligheder for at tage en studentereksamen (STX) med kortest mulig transporttid for elever fra Syddjurs.  

Desuden kan Syddjurs Gymnasium sagtens matche de store gymnasier i Aarhus, med hensyn til faglige udfordringer og resultater. Vi har et unikt studiemiljø, da vi både har elever der kommer fra oplandet, og  mange kostelever fra ”den store verden”.

Vi er glade for at kunne samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole om Skole-astronauterne. På siden til højre er der anførte nogle workshops, der i udgangspunktet er en heldags læringsaktivitet på gymnasiet i Rønde, men disse kan også tilpasses andre ønsker. Da vi har et dygtigt og kreativt lærerkorps forventer vi, at der løbende kommer flere tilbud om workshops, disse vil fremgå af Skole-astronauternes hjemmeside.

[Læs mere om Syddjurs Gymnasium her] 

 


Samarbejde med HHX RøndePå Handelsgymnasium Rønde har vi fokus på, at de fleste problemstillinger ikke kan løses ud fra et enkelt fag, for virkeligheden er ikke delt i fag. Derfor er vores valgsprog "sagen frem for faget".

Vores undervisere kan derfor se ud over eget fag og sætte det ind i en virkelighedsnær ramme ved fx at løse opgaver for kommuner, virksomheder og institutioner. At bringe de forskellige fag i spil via praksisnære projekter, synes vores studerende er fedt.

HHX er det merkantile, erhvervsrettede gymnasium, hvor teori og metode kan anvendes umiddelbart bagefter. Vores nye bygninger ved Rønde Idrætscenter skaber fremragende, smukke rammer om din dagligdag på Handelsgymnasium Rønde.


[Læs mere om HHX Rønde Gymnasium her] 
 


Samarbejde med HTX Grenaa
 

HTX er et gymnasium, der har særlig fokus på de naturvidenskabelige og teknologiske fag. Særligt kendetegnende for HTX er arbejdsformene, hvor vi ikke vil nøjes med at sidde ved bordet og modtage undervisning - nej vi vil efterprøve teorierne i praksis, hvorfor vi laver forsøg, udarbejder produkter og indsamler data i naturen og virksomhederne omkring os.

På HTX får du en studentereksamen med høj faglig viden kombineret med en indsigt i, hvordan den viden fungerer og ses afspejlet i virkeligheden.

Vores undervisningstilbud repræsenterer HTX's faglige profil samt den karakteristiske tilgang til læring, som er inspireret af John Dewey's begreb, learning by doing. Der er selvfølgelig mulighed for at tilpasse undervisningen sammen med læreren.

 

[Læs mere om HTX Grenaa her] 

 


Samarbejde med Grenaa Gymnasium

Grenaa Gym

På Grenaa gymnasium er der samlet ikke mindre end 3 forskellige ungdomsuddannelser, nemlig STX, HF, samt IB, der er en internationale studentereksamen, hvor al undervisning foregår på engelsk. Desuden er der knyttet en kostafdeling til skolen, hvor der bor ca. 100 studeren-de fra mange forskellige lande.

Grenaa gymnasium er desuden med i fællesskabet Globale Gymnasier, der er med til at sætte det globale på dagsordenen både i den daglige undervisning, men også via events og temadage.

Det giver tilsammen et studiemiljø præget af forskellig-hed, men også et miljø, hvor der er højt til loftet og stor accept af hinanden. En stemning man straks fornemmer, når man træder ind ad døren.

Vi glæder os til samarbejdet med elever fra Syddjurs via Skoleastronauterne og kan i indeværende skoleår tilbyde workshops i science-fagene.