87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

7. klasses temadag - samværd, selværd og ligeværd

Med ønsket om at rette fokus på øget trivsel for 7. årgang, tilbyder ungdomsskolen igen følgende  temadag.

Målet med temadagen er at skabe motivation, samarbejde og trivsel i klasserne.

Det opnås ved at :

  • Sætte fokus på, at alle ikke har samme muligheder, men at alle har en mulighed for at være aktivt medvirkende til at deres klasse fungerer.
  • Få diskuteret svære emner i klasserne med en ekstern konsulent (Facebook, mobning , det gode kammeratskab, vi modtager gerne ønsker fra skolen).
  • Fremme kendskab til muligheder for medbestemmelse på eget liv, få øje på eget liv og vilkår.
  • Lave øvelser som fremmer gruppedynamikken i  klasserne.

Temadagens skal ses som et led i indsatsen mod at klargøre eleverne til uddannelsesparathed.

Den læring eleverne opnår på dagen skal ses ved at eleverne er deltagende, og reflekterer over den kontekst de sættes ind i forbindelse med øvelser og workshops.

Læringen fra disse workshops skal gerne sætte sig til en varig ændring af adfærd i klasser og kammeratskabsgrupper.

Dette forløb udbydes samtidigt til hele 7. årgang.

 

[Kontakt Skoleastronauterne for at booke en temadag]