87 53 57 60 // ung@syddjurs.dk

Velkommen til skole-astronauterne

Skole-astronauterne i Syddjurs Ungdomsskole er en understøttende indsats, vi har udviklet og igangsat for at kunne tilbyde undervisnings-, trivsels- og udviklings forløb til folkeskolernes overbygning, og ungdomsuddannelserne i Syddjurs Kommune.

Ungdomsskolen har masser af dygtige samarbejdspartnere og gennem vores store netværk, kan vi tilbyde undervisningsforløb som strækker sig fra sejlads i hav og sø, kulinariske oplevelser, entrepreneurskab, design, friluftsliv, til virksomhedsbesøg og studieafklarende besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner. Alle forløb med Skole-astronauterne kan integreres i en almindelig skoledag, eller der kan laves specialaftaler om forløb af kortere eller længere varighed. 

Ungdomsskolen har mange års erfaring i tværfagligt samarbejde og vi arbejder løbende med udvikling af nye idéer og projekter til gavn for folkeskolerne. Ungdomsskolen har afsat ressourcerne til at indgå i et forpligtende samarbejde med folkeskolerne, og kan derfor være tilbyde undervisningsforløb hvor økonomi ikke er den afgørende faktor for om forløbet skal afholdes.

#Ungsyddjurs vil levere kvalitativ læring der ofte kan foregå i nye og anderledes rammer, virke motiverende på elevernes lyst til at lære, og samtidig understøtte målene i folkeskolen. Samarbejdet vil samtidig opkvalificere vores eget virke, da disse møder vil give os mulighed for at tilbyde eleverne mere af de aktiviteter, de finder spændende og relations skabende. 

Velkommen til timevis af spændende aktiviteter for krop og sjæl.

Kasper Knudsen

Ungdomsskoleleder