Ungsyddjurs_logo-04

Takster, åbningstider, ind- og udmelding

Takster for eftermiddags- og aftenklub pr. 1. januar 2020

4. - 6. årgang: 512 kr./md. (i alle 12 mdr.) 

Betalingen opkræves månedsvis forud. Forfaldsdato er den 1. i måneden.


Vi  gør opmærksom på  en kommende ændring i prisen på eftermiddags-klubtilbuddet. På baggrund af kommunens økonomiske situation har Byrådet besluttet, at der skal ske en takststigning i eftermiddagsklubberne. Det betyder, at prisen på eftermiddagsklubtilbuddet går fra 512 kroner til 818 kroner pr. måned. Takststigningen træder i kraft den 1. august 2020.


7. årgang til 18 år: 200 kr./årligt. Betaling sker ved tilmelding.


Morgenmodul

Tilmelding skal ske via Pladsanvisningen.


Åbningstider, ferier m.m.

Ungdomsskolehusene i Syddjurs Kommune følger som udgangspunkt skolernes ferieplan.


Åbningstiden er mandag til fredag fra kl. 14.00 til kl. 18.00. Elever fra 7. klasse t.o.m. 18 år kan også benytte aftenklubben fra kl. 18.00 til kl. 21.00 to dage om ugen.


Se klubbernes åbningsdage på klubbernes egne sider ved at klikke her.

Der afholdes jævnligt aften- og weekendaktiviteter og ture i løbet af året i ferier og på helligdage. Disse bliver slået op lokalt i klubberne og/eller her på ungdomsskolens hjemmeside.


Ind- og udmelding

Indmelding i eftermiddagsklubben sker via hjemmesiden under "Tilmelding" (du kan også klikke her). Ved indmelding er det barnets UNI-LOGIN man skal bruge og ikke sit eget. Udmelding kan KUN ske via Pladsanvisningen. Ved udmelding af eftermiddagsklub er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned


Stolt sponsor af

Vi sponsorerer