Ungsyddjurs_logo-04

Betingelser

Når du tilmelder dig vores faghold gælder følgende:

Du skal altid betragte din tilmelding som bindende. Kort efter sidste tilmeldingsfrist får du en SMS/mail med besked om, hvor og hvornår du skal møde op og hvad du evt. skal medbringe.

Vi forventer af dig, at du møder op til de fag og aktiviteter du har tilmeldt dig og at du melder afbud til din lærer eller ungdomsskolens kontor - ved begrundet fravær.

Skal du helt framelde dig et hold, skal du gøre det skriftligt med forældreunderskrift.


Regler for tilmelding/afbud/betaling ved deltagelse i aktiviteter, studieture og ture i Syddjurs Ungdomsskole

Tilmelding til ungdomsskolens aktiviteter er i princippet altid bindende og skal altid foretages via ungdomsskolens hjemmeside med UNI-Login eller personligt login på www.ungsyddjurs.dk. Forældre der ønsker at foretage tilmelding for deres barn kan IKKE bruge deres personlige login; det er stadig barnets login der skal benyttes. Framelding af aktiviteter kan kun ske ved personlig henvendelse til ledelsen via ung@syddjurs.dk eller 8753 5760Ved deltagelse i aktiviteter, rejser og ture med brugerbetaling

Betaling af det fulde beløb forfalder til endelig betaling samtidig med fastsat deadline for evt. framelding. I tilfælde af evt. framelding efter fastsat frist for frameldingsmulighed gælder følgende:

  • Det indbetalte beløb refunderes ikke.
  • Ved evt. framelding efter, at restbetaling er forfaldet til betaling, hæfter man for hele beløbet.
  • Så snart depositum (1. rate) er indbetalt kan dette ikke refunderes

Du kan betale med flg. kort på vores hjemmeside:

  • Visa
  • Visa Pay
  • Dankort
  • MasterCard
  • Maestro
  • JCB
  • American Express.

Stolt sponsor af

Vi sponsorerer