Ungsyddjurs_logo-04

Projektforløb

Skole-astronauterne i Syddjurs Ungdomsskole er en understøttende indsats, som Syddjurs Ungdomsskole har udviklet og igangsat for at kunne tilbyde en lang vifte af undervisnings-, trivsels- og udviklings forløb tilfolkeskolerne i Syddjurs Kommune. [Læs mere]





7. klasse temadag – samvær, selvværd og ligeværd


self-esteem-210x136Med ønsket om at rette fokus på øget trivsel for 7. årgang, tilbyder ungdomsskolen igen følgende  temadag.


Målet med temadagen er at skabe motivation, samarbejde og trivsel i klasserne.


Det opnås ved at :

 • Sætte fokus på, at alle ikke har samme muligheder, men at alle har en mulighed for at være aktivt medvirkende til at deres klasse fungerer.
 • Få diskuteret svære emner i klasserne med en ekstern konsulent (Facebook, mobning , det gode kammeratskab, vi modtager gerne ønsker fra skolen).
 • Fremme kendskab til muligheder for medbestemmelse på eget liv, få øje på eget liv og vilkår.
 • Lave øvelser som fremmer gruppedynamikken i  klasserne.

Temadagens skal ses som et led i indsatsen mod at klargøre eleverne til uddannelsesparathed.

Den læring eleverne opnår på dagen skal ses ved at eleverne er deltagende, og reflekterer over den kontekst de sættes ind i forbindelse med øvelser og workshops.


Læringen fra disse workshops skal gerne sætte sig til en varig ændring af adfærd i klasser og kammeratskabsgrupper.

Dette forløb udbydes samtidigt til hele 7. årgang.


[Kontakt Skoleastronauterne for at booke en temadag]



Klassen Tur/Retur – Et Trivselsdøgn


Kommunikation-210x136Er arbejdsmiljøet i klassen under pres? Fylder det negative til tider for meget? Mangler respekten eleverne imellem? Er omgangstonen

til tider hård og ukonstruktiv? Kan det være svært at oprette og fastholde det konstruktive læringsrum?


Kan du nikke genkendende til noget af ovenstående, og ønsker du at foretage en ændring i klassen? Så skal du måske overveje at tage din klasse med Skole-astronauterne på ”Klassen Tur/Retur”.


Forløbet tilrettelægges individuelt i samarbejde med klassens lærere, og indholdet retter fokus på at arbejde med nye og konstruktive klassefællesskaber.


Gennem et døgn vil omdrejningspunkterne være sprog og kommunikation med fokus på klassens egne øjne på klasserummet. Gennem dynamiske øvelser og tillid vil det blive tydeligt, hvad den enkelte elevs rolle betyder i samspillet omkring det fælles læringsmiljø i klassen.


Som udgangspunkt udbydes forløbet som et døgn-internat, men mulighederne er mange. Kontakt skoleastronauterne for et skræddersyet projekt med det fokus, der passer jeres klasse.

Projektet laves i samarbejde med SSP.


Forløbet koster 2500 kr.


[Kontakt Skoleastronauterne for at booke et trivselsdøgn]




Kontakt
Fulde navn:

Thomas Stenumgaard Lind

 1. Områdekoordinator skole-astronauterne
 2. Direkte:
  87 53 62 22
 3. Mobil:
  60 12 39 06

Stolt sponsor af

Vi sponsorerer