Ungsyddjurs_logo-04

Om os

#ungsyddjurs  er dit kommunale og lokale ungdomsskoletilbud.

Vi tilbyder bl.a. et spændende eftermiddagsklubtilbud, sommerlejr og musikarrangementer til kommunens 4. - 6. klasser. For alle unge mellem 13 og 18 år, tilbyder #ungsyddjurs bl.a. fritidsundervisning, aftenklub, studieture, understøttende undervisning, Skole-astronauterne, weekendarrangementer, moto-cross, knallert- og traktorkørekort, færdselsrelateret førstehjælp, internationale ungdomsudvekslinger og ungemiljøer.
 

#ungsyddjurs  er bygget op omkring 10 ungecentre, som skal sikre dig en lokal forankring af aktiviteter og tilbud i dit lokalområde og skoledistrikt. 

Det er vigtigt for os, at du får et godt udbytte af din tid i #ungsyddjurs  aktiviteter og derfor gør vi meget ud af at tage dig med på råd. Ungeinvolvering er det vigtigste for os. Så når du har idéer til aktiviteter, fag eller andet, lytter vi - #ungsyddjurs  skal nemlig være stedet, hvor børn og unges idéer og ønsker bliver taget alvorligt, og ikke mindst bliver til virkelighed.
 

Jeg håber du vil bruge lidt tid her på vores hjemmeside - kigge vores tilbud igennem og finde noget som lige er dig.

Endnu engang velkommen til #ungsyddjurs  og rigtig god fornøjelse.


Venlig hilsen


Leder #ungsyddjurs

Kasper Knudsen


Stolt sponsor af

Vi sponsorerer